Akademischer Kalender der EHSM Magglingen

 
Semester: 
Gruppe: 
 
  iCalender-Datei erstellen DE   FR    
 
 
 August 2022
 Mo    Feiertag   KW31 
 Di      
 Mi      
 Do      
 Fr      
 Sa      
 So      
 Mo   Bekanntgabe Plan PS3/2022 BSc  KW32 
 Di      
 Mi  10     
 Do  11     
 Fr  12     
 Sa  13     
 So  14     
 Mo  15    KW33 
 Di  16     
 Mi  17     
 Do  18     
 Fr  19     
 Sa  20     
 So  21     
 Mo  22    KW34 
 Di  23     
 Mi  24     
 Do  25     
 Fr  26  Abgabetermin Bachelorarbeit    
 Sa  27     
 So  28     
 Mo  29  Beginn PS3/2022  KW35 
 Di  30     
 Mi  31     
 
 September 2022
 Do      
 Fr      
 Sa      
 So      
 Mo     KW36 
 Di      
 Mi      
 Do      
 Fr      
 Sa  10     
 So  11     
 Mo  12    KW37 
 Di  13     
 Mi  14     
 Do  15     
 Fr  16  BSc Starting Day, Ende PS3/2022   
 Sa  17     
 So  18  Notenabgabe PS3/2022 (BSc)   
 Mo  19  SW1 / Beginn HS2022   KW38 
 Di  20     
 Mi  21     
 Do  22     
 Fr  23     
 Sa  24     
 So  25     
 Mo  26  SW2  KW39 
 Di  27     
 Mi  28     
 Do  29     
 Fr  30     
 
 Oktober 2022
 Sa      
 So      
 Mo   SW3  KW40 
 Di      
 Mi      
 Do      
 Fr      
 Sa      
 So      
 Mo  10  SW4  KW41 
 Di  11     
 Mi  12     
 Do  13     
 Fr  14     
 Sa  15     
 So  16     
 Mo  17  SW5  KW42 
 Di  18     
 Mi  19     
 Do  20     
 Fr  21     
 Sa  22     
 So  23     
 Mo  24  SW6  KW43 
 Di  25     
 Mi  26     
 Do  27     
 Fr  28  Diplomfeier   
 Sa  29     
 So  30     
 Mo  31  SW7 / Bekanntgabe Plan PS1/2023   KW44 
 
 November 2022
 Di   Frist Abgabe Gesuche BSc   
 Mi      
 Do      
 Fr      
 Sa      
 So      
 Mo   SW8  KW45 
 Di      
 Mi      
 Do  10     
 Fr  11     
 Sa  12     
 So  13     
 Mo  14  SW9 / Beginn Einschreibung Kurse BSc FS2023 & Beginn Einschreibung PS1/23 (BSc 22/25) & PS2/23 (alle)   KW46 
 Di  15     
 Mi  16     
 Do  17     
 Fr  18     
 Sa  19     
 So  20     
 Mo  21  SW10  KW47 
 Di  22     
 Mi  23     
 Do  24     
 Fr  25  Frist Imm-/Exmatrikulation BSc   
 Sa  26     
 So  27  Ende Einschreibung Kurse BSc FS23 & Ende Einschreibung PS1/23 (BSc 22/25) & PS2/23    
 Mo  28  SW11  KW48 
 Di  29     
 Mi  30     
 
 Dezember 2022
 Do      
 Fr      
 Sa      
 So      
 Mo   SW12  KW49 
 Di      
 Mi      
 Do      
 Fr      
 Sa  10     
 So  11     
 Mo  12  SW13  KW50 
 Di  13     
 Mi  14     
 Do  15     
 Fr  16     
 Sa  17     
 So  18     
 Mo  19  SW14  KW51 
 Di  20     
 Mi  21     
 Do  22     
 Fr  23  Ende HS2022    
 Sa  24     
 So  25     
 Mo  26    KW52 
 Di  27     
 Mi  28     
 Do  29     
 Fr  30     
 Sa  31     
 
 Januar 2023
 So   Feiertag   
 Mo     KW1 
 Di      
 Mi      
 Do      
 Fr      
 Sa      
 So      
 Mo     KW2 
 Di  10     
 Mi  11     
 Do  12     
 Fr  13     
 Sa  14     
 So  15  Ende Abmeldung von PS1/23    
 Mo  16    KW3 
 Di  17     
 Mi  18     
 Do  19     
 Fr  20     
 Sa  21     
 So  22     
 Mo  23    KW4 
 Di  24     
 Mi  25     
 Do  26     
 Fr  27  Abgabe Bachelorarbeit    
 Sa  28     
 So  29     
 Mo  30  Beginn PS1/2023  KW5 
 Di  31